Aktivity

Komora se zapojuje do různých jednání vedoucí k lepšímu legislativnímu ukotvení pozice tlumočníka. Komora se také snaží zlepšovat podmínky pro tlumočníky v celé České republice a samozřejmě tím zlepšit i situaci pro neslyšící občany. Komoře záleží na tom, aby byli dostupní kvalitní a profesionální tlumočníci. Komora pořádá vzdělávací semináře a kurzy pro tlumočníky. Pořádá různá neformální setkání tlumočníků na konkrétní témata. Připravuje i hlubší spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničím. 

V minulosti realizovala Certifikační vzdělávací program a dalších kurzy a vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost, pro neslyšící děti (projekt TOND), jejich rodiče a pedagogy a pro zástupce nejrůznějších profesí, kteří přicházejí s neslyšícími často do kontaktu.

V současnosti se zaměřuje na další specializované vzdělávání tlumočníků v konkrétních oblastech. Vzdělávací aktivity Komora podporuje rozsáhlou publikační činností. Tlumočníci Komory jsou oslovováni při příležitostech tlumočení odborných přednášek zaměřených především na problematiku neslyšících. Tlumočí společenské a kulturní akce (divadelní představeníkoncerty vážné i populární hudby aj.), dále jednání vládních institucí, na úřadech, u soudů, apod.

Pro své členy Komora pořádá relaxační aktivity. Členové dostávají pravidelně Komoří zpravodaj s nejnovějšími informacemi z oblasti tlumočení a dění v Komoře. Několikrát do roka Komora vydává tematické Komoří bulletiny posílané e-mailem, které jsou na určité téma a jsou dvojjazyčné (v češtině a českém znakovém jazyce). Starší čísla si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

 


 • E-shop

  vyberte si z naší široké nabídky studijních materiálů

 • E-learningy

  Vyberte si z aktuálně spuštěných e-learningových programů.

 • Dokumenty

  Zobrazte bulletiny, stanovy a jiné dokumenty

 • Najít člena

  Najděte tlumočníka českého znakového jazyka